създаване на фирмен бранд - лого


100% премиум дизайн

Истина е!
Логото е лицето на компанията. То отразява същността на фирмата и е изразител н посланието й към клиента.
Логото на фирмата е визитката, по която Ви разпознават и разграничават от масата компании, конкуриращи се на пазара.
За това е добре да се доверите на професионални дизайнерилого дизайн.
Те имат необходимия опит и да пресъздадат идентичността на компанията по начин, който да я представи в подходящата светлина.5/5
0
ЛВ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УТОЧНЕНИЯ 

Предложенията за лого са в 3 различни варианта, като не са изключени и подварианти разработки. 

При избор на графичен знак от предложенията се правят  допълнителни корекции на избраното лого, ако има такива спрямо Вашите изисквания на клиетна. 

След потвърждение и удобрение от Ваша страна, изпращаме базовите работни файлове на логото (цветове, позитив-негатив) и съответните варианти за различни приложнеие.

Срокът за изработване е от 5 до 10 работни дни (в зависимост от сложността и изискванията на клиента) считано от  деня на заплащане авансово  50%  (капаро). 

Цената не включва БРАНД (дизайн с допълнителни подкрепящи графични и векторни елементи към основното лого).